Klášter Voršilek v Praze-statické zajištění trhlin-Systém-STATIbar

Popis projektu

Technologie