Kostel Sýčina II. Etapa statické zajištění věže

Popis projektu

Technologie