PD otvor Ústí nad Labem aplikace uhlíkových lamel

Popis projektu

Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru v nosné stěně panelového domu v Ústí nad Labem. Aby nebyla narušena statická stabilita budovy, bylo nutné nejprve zajistit dodatečný překlad a zpevnění stěny nad budoucím otvorem. Pro vysoké nároky na únosnost překladu a materiál stěny (železobeton) byly zvoleny lepené uhlíkové lamely. Opravy panelových domů.

Technologie

Uhlíkové lamely